Contact us


Postal address:

Katedra Matematyki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Uniwersytecka 7, 25-406 Kielce, Poland


Contact form:

Youm message has been succesfully processed.